IR Contact:

ir@wetradegroup.net

 

Media Contact:

+86-135-0117-6409

yuying@yueshang.co